Evt. spørgsmål til Deres fremsendte ansøgning?

Denne løsning giver en vis sikkerhed, og med enten vores kvittering for modtagelse af Deres ansøgning eller vores bevillingsskrivelse i hånden, vil De have informationerne lige ved hånden, så vi sammen eventuelt kan gennemgå eventuelle krav om dokumentationer eller andet.

Ved forespørgsler til allerede indgivne ansøgninger oplyses det ansøgningsnummer, som er oplyst i bekræftelsen for modtagelse af ansøgningen eller det bevillingsnummer, som er angivet på bevillingsskrivelsen.