Bevillingsproceduren:

I Helene og Svend Junges Fond til Velgørende Formål tilstræber vi, at vi hurtigst muligt efter , vi har modtaget Deres ansøgning, at sende Dem en kvittering med tak for modtagelsen af ansøgningen. Der vil via kvitteringen enten fremgå:

    hvilket ansøgningsnummer ansøgningen har fået.
    bekræftelse for modtagelsen og information om hvornår ansøgningen skal behandles.
    beskrivelse af hvilke eventuelle dokumentationer, der mangles.

Skulle det ske, at vores kvitteringen udebliver, bedes De venligst tage kontakt til os.

Betingelse

Et bevilget legat bortfalder i tilfælde af, at legat ikke er brugt senest 3 måneder efter tidspunktet, hvor den begivenhed, som der er opnået bevilling til, skulle finde sted.

Tidspunktet for hvornår begivenheden skal finde sted, er det tidspunkt, som oplyses i Deres ansøgning til Helene og Svend Junges Fond til Velgørende Formål. Er ingen dato angivet i ansøgningen, bortfalder retten til et tildelt legat, hvis det ikke er brugt til formålet senest 3 måneder efter, at fonden har truffet afgørelse om bevillingen.

Hvis der er bevilget støtte til indkøb, skal købet således være foretaget senest 3 måneder efter den dato for købet, som er angivet i ansøgningen. Er ingen dato angivet i ansøgningen, skal købet foretages senest 3 måneder efter, at fonden har truffet afgørelse om bevillingen.

Er udgifterne, som legatet har til formål at dække, ikke brugt på dette tidspunkt, bortfalder retten til legatet. Midlerne falder i dette tilfælde tilbage til fonden, således at midlerne kan uddeles til anden side.

Såfremt De alligevel ønsker at gennemføre aktiviteten, som der blev ansøgt om støtte til, opfordres De til at fremsende en ny ansøgning til fonden, i tilfælde af at et bevilget legat er bortfaldet.