Ansøgning af midler:

Ansøgninger til ”Helene og Svend Junges Fond til Velgørende Formål” skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1 Ansøgers navn og fulde adresse, (+ evt. postboks) e-mail, telefon / mobil, evt. faxnummer
2 Ansøgningens formål.
3 Specificeret udgiftsbudget og specificeret indtægtsbudget, herunder ansøgt beløb.
4 Egen andel og eventuelle andre deltageres andel samt andre tilskud (navn og beløb) enten bevilget eller søgt.

Bemærk venligst at der ikke ydes støtte til projekter, der er igangsat eller afviklet før deadline til det møde, hvor en ansøgning behandles.

 

Ansøgningsformular
The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)