Ansøgning af midler:

Ansøgninger til ”Helene og Svend Junges Fond til Velgørende Formål” skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1 Ansøgers navn og fulde adresse, (+ evt. postboks) e-mail, telefon / mobil, evt. faxnummer
2 Ansøgningens formål.
3 Specificeret udgiftsbudget og specificeret indtægtsbudget, herunder ansøgt beløb.
4 Egen andel og eventuelle andre deltageres andel samt andre tilskud (navn og beløb) enten bevilget eller søgt.

Bemærk venligst at der ikke ydes støtte til projekter, der er igangsat eller afviklet før deadline til det møde, hvor en ansøgning behandles.

 

Indtast navn og efternavn *
Adresse *
Indtast post nr. *
Indtast by *
Indtast telefon eller mobil og/eller fax*Indtast email
Email *
Hjemmeside
Formål - opsummering (max. 250 tegn) *
Formålsbeskrivelse af projektet (Den fulde version) *
Deltagende antal personer
Samlede omkostninger *
Egen andel *
Ansøgt beløb via "Helene & Svend Junges Fond til Velgørende Formål" *
Andre tilskudsgivere?
Budget vedlagt - Ja / Nej. Du kan også uploade din bilag ved at klikke på nedenstående "Upload file" knappen.
Upload file button
Drag & Drop Files Here Browse Files
Tid og sted for gennemførelse af projektet *
Ansvarlig for projektet (personnavn)
Submit