Fundats for Helene og Svend Junges Fond til Velgørende Formål

§ 1 – Navn og hjemsted:

1.1.  Fondens navn er Helene og Svend Junges Fond til Velgørende Formål.

1.2.  Fondens hjemsted er Nuuk, Grønland.


§ 2 – Formål:

2.1. Fondens formål er at støtte almennyttige formål, herunder særligt at forbedre forholdene for

børn, unge og ældre i Nuup Kommunea, samt gennemførelse af sportsbegivenheder og sportsudøvelse i Nuup Kommunea, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit.
 

§ 4 – Fondens ledelse:

4.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

4.2. Fondens bestyrelse udpeges således:

1 medlem udpeges af BankNordik Grønland A/S
1 medlem udpeges af Kommunalbetyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.
Bjørn Junge Dalager. Bjørn Junge Dalager er født medlem af bestyrelsen indtil han fylder 65 år. Når Bjørn Junge Dalager fratræder bestyrelsen, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af Grønlands Selvstyre, Departemnetet Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.
Direktør Niels Pedersen. Niels Pedersen er født medlem af bestyrelsen indtil han fylder 65 år. Når Niels Pedersen fratræder bestyrelsen, udpeges et nyt medlem af Grønlands Arbejdsgiverforening.
Advokat Wilhelm Malling. Advokat Wilhelm Malling er født formand af bestyrelsen indtil han fylder 65 år. Når advokat Wilhelm Malling fratræder bestyrelsen, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af Landsdommeren i Grønland. Det pågældende medlem skal være selvstændig advokat, der praktiserer i Grønland. Advokat Wilhelm Malling er fratrådt.
Ny formand er advokat Niels Hansen Damm.
Den til enhver til i bestyrelsen siddende advokat er formand for bestyrelsen.

4.3. Bestyrelsesmedlemmer, bortset fra Bjørn Junge Dalager, Niels Pedersen og Niels Hansen Damm, vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

4.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden, er til stede. Beslutninger afgøres ved almindelige stemmerflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.