Det støtter vi:

Helene og Svend Junges Fond til Velgørende Formål støtter projekter, der har til hensigt, at forbedre forholdene for børn, unge og ældre i Nuup Kommununea samt gennemførelse af sportsbegivenheder og sportsudøvelse i Nuup Kommunea, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit.

De vil på denne side kunne læse lidt om vores forskellige projekter, vi gennem tiden har støttet.

    Bådturen/fjordturen for pensionister.
    NUP’s klubhus
    Snekanonanlæg ved Sisorarfiit
    Julegavekort til studerende med børn
    Oplevelser for Hjerterummet
    Mælkebøtten i Nuuk.


Studierejser:

Vi støtter studierejser indenfor folkeskolen, gymnasiet, handelsskolen samt skoler for handikappede, hvis vi mener, der er grundlag for det. Dog skal det understreges, at der kun gives støtte een gang!

I fonden har vi dog disse standardbevillinger:

    Studierejser for folkeskolens elever.                                                      kr.20.000,-


Der ydes ikke støtte til drift af foreninger samt til religiøse eller politiske formål, ej heller til deciderede erhvervsprojekter.