Det støtter vi:

Helene og Svend Junges Fond til Velgørende Formål støtter projekter, der har til hensigt, at forbedre forholdene for børn, unge og ældre i Nuuk by samt gennemførelse af sportsbegivenheder og sportsudøvelse i Nuuk by, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit.

Fonden afholder møde 4 gange om året - 2 i foråret og 2 i efteråret.

De vil på denne side kunne læse lidt om vores forskellige projekter, vi gennem tiden har støttet.

    Julefrokost for pensionister.
    Idrætsrejser
    Natteravnene
    Nanu børn
    Spejderne i Nuuk
    Hjemløses jul og NSP - ski indkøb


Studierejser:

Vi støtter studierejser indenfor folkeskolen samt skoler for handikappede, hvis vi mener, der er grundlag for det. Dog skal det understreges, at der kun gives støtte een gang!

I fonden har vi dog disse standardbevillinger:

    Studierejser for folkeskolens elever.       1.000,- kr per elev samt 5.000,- per klasse

Der ydes ikke støtte til drift af foreninger samt til religiøse eller politiske formål, ej heller til deciderede erhvervsprojekter.

Der ydes ikke støtte til AFIS- og lignende ophold samt videregående uddannelser.

Der ydes ikke til enkelte personer.